Biuro Karier EWSPA zaprasza pracodawców do współpracy w zakresie:

 • publikacji na stronie internetowej/tablicy ogłoszeń Biura Karier EWSPA ogłoszeń dotyczących ofert pracy/staży/praktyk/wolontariatów.
 • organizacji spotkań branżowych z studentami/absolwentami EWSPA oraz pracodawcami.
 • organizacji wspólnie z Biurem Karier EWSPA szkoleń/kursów/warsztatów.
 • promocji on – line.
 • Oferujemy możliwość zamieszczania banerów reklamowych na stronie Biura Karier EWSPA.
  zawierania porozumień o stałych praktykach.
 • objęcia patronatem działań Biura Karier EWSPA.
 • organizacji Targów Pracy i tym podobnych inicjatyw.

W celu zamieszczenia Państwa oferty w naszym katalogu prosimy o przesłanie ogłoszenia w pliku doc. lub pdf. na adres biurokarier@ewspa.edu.pl zawierając w treści:

 • charakterystykę firmy.
 • ramowy zakres obowiązków.
 • wymagania stawiane wobec kandydata.
 • warunki.
 • adres, na który należy składać aplikację.
 • termin ważności oferty.

Zamieszczenie oferty skierowanej do studenta/absolwenta EWSPA jest całkowicie bezpłatne.

Biuro Karier EWSPA oferuje pracodawcą:

 • pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów spośród studentów i absolwentów do pracy, na staż/praktyki.
 • udostępnianie studentom i absolwentom ofert przedstawionych na stronie Biura Karier EWSPA oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Uczelni.
 • przedstawianie ofert sklasyfikowanym studentom i absolwentom według preferencji pracodawcy.
 • przedstawienie prezentacji dotyczącej firmy.
 • możliwość zorganizowania spotkań branżowych z studentami i absolwentami w Uczelni.
 • uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy oferowanych przez Biuro Karier EWSPA.
 • zamieszczanie banerów reklamowych na stronie Biura Karier EWSPA.
 • rozmieszczenie materiałów reklamowych i informacyjnych w siedzibie Uczelni.
 • możliwość wspólnej organizacji szkoleń/warsztatów/kursów.

 

Oferujemy możliwość wyboru pracodawcom studenta/absolwenta EWSPA, który specjalizuje się różnych dziedzinach:

 • psychologia sądowa
 • opiekun prawny osób starszych i niepełnosprawnych.
 • media i prawo prasowe.
 • prawna ochrona wizerunku osób publicznych.
 • prawo i finansowanie nieruchomości.
 • prawo nowych technologii.
 • prawo i finansowanie inwestycji budowlanych.
 • specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 • prawo pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • rachunkowość, prawo podatkowe i ubezpieczenia społeczne.
 • specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.
 • postępowanie administracyjne i sądowa kontrola administracyjna.
 • prawo konsularne i administracja europejska.
 • prawo i finanse samorządu terytorialnego.
 • prawo i administracja europejska.
 • specjalista/doradca upadłości i procesów naprawczych w przedsiębiorstwie.
 • doradca ds. upadłości konsumenckiej.
 • doradztwo podatkowe i celne.
 • zarządzanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej.
 • prawo i nadzór korporacyjny.
 • doradca prawo – finansowy w biznesie.
 • prawo inwestycji finansowych/giełdowych.
 • doradca z zakresu prawa gospodarczego.
 • obrót gospodarczy w UE.
 • prawo kontraktów międzynarodowych.
 • specjalista z zakresu prawa medycznego.
 • prawo i finansowanie oraz administracja jednostek służby zdrowia.
 • mediator w sprawach gospodarczych.
 • mediator w sprawach rodzinnych.
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
 • specjalista ds. nadzoru i prawa bankowego.
 • prawo i finansowanie ochrony środowiska.
 • prawo turystyczne.
 • prawo transportu drogowego/morskiego/lotniczego.
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń w EU.
 • specjalista prawny ds. górnictwa, gazownictwa i złóż roponośnych.

Nawiązanie współpracy z Biurem Karier EWSPA umożliwia Państwu najszybszy i najbardziej ekonomiczny kontakt z dobrze wykwalifikowanymi absolwentami oraz najlepszymi studentami naszej Uczelni. Ponadto współpraca z nami umożliwia Państwu promocję przedsiębiorstwa w sposób niezmiernie efektywny w środowisku akademickim przy budowie swojego wizerunku jako „współczesnego pracodawcy”. Nasze usługi w większości są bezpłatne.