Witamy na stronie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Finansowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie „€uro”

Opiekun Naukowy Koła

dr hab. Anna Zalcewicz Prof.nadzw EWSPA  e.mail: AZalcewicz@ewspa.edu.pl

Euro

Pan Robert Morawski – Prezes SKN Prawa Finansowego EWSPA „€uro”

Pan Stanisław Potyrała- Z-ca Prezesa SKN Prawa Finansowego EWSPiA „€uro”

Pan Jakub Kruczkowski- Sekretarz SKN Prawa Finansowego EWSPiA „€uro”

 

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Koła prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej na adres opiekuna naukowego

 

Statut Studenckiego Koła Naukowego Prawa Finansowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji „€uro”.

Deklaracja członkowska

Ogłoszenia i Komunikaty Koła Naukowego Prawa Finansowego „€uro”

Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego „Kierunki rozwoju prawa podatkowego” która odbędzie się w dniach 11 – 12 kwietnia 2015 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.
.
Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z rozwojem prawa podatkowego, w tym ewolucji polityki fiskalnej spowodowanej zmieniającymi się warunkami społecznymi i ekonomicznymi, celów, do których powinien dążyć rozwój tej dziedziny prawa w przyszłości, jak również identyfikacji bieżących problemów funkcjonowania prawa podatkowego i aparatu fiskalnego w Polsce.
.
Podczas wydarzenia poruszona zostanie kwestia wpływu orzecznictwa, bieżącej sytuacji ekonomicznej, poglądów doktryny czy nurtów politycznych na proces kształtowania prawa podatkowego. Prelegenci przedstawią ponadto dyskusyjne zagadnienia występujące w obecnie obowiązującym stanie prawnym, nowości legislacyjne, rozważane kierunki zmian w prawie podatkowym oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
.
Konferencja adresowana jest zarówno do studentów i pracowników naukowych, chcących skonfrontować swoją wiedzę z praktycznym podejściem do prawa podatkowego, jak i do praktyków, którym uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli spojrzeć z szerszej perspektywy na obecny stan prawa podatkowego oraz perspektywy i możliwości jego zmian.
.
Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewnią zaproszeni prelegenci, wśród których znajdują się m. in.: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, sędzia NSA dr Artur Mudrecki, sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska, prof. dr hab. Adam Mariański, prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, przedstawiciele praktyki, w tym Tomasz Michalik czy Jerzy Martini oraz reprezentanci sponsorów – firm KPMG, Deloitte, Crido Taxand oraz EY.
.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi zwolnieni są z opłat za uczestnictwo.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej www.podatki.confer.uj.edu.pl