Katedra prawa prywatnego

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

prof. dr hab. Andrzej Bierć

prof.dr hab.Barbara Bajor
czwartek 13.00-14.00 oraz sobota zjazdowa 13.40- 14.40 siedziba Uczelni

SSN Tadeusz Szymanek
czwartek 9.00-11.00 siedziba Uczelni
prorektor@ewspa.edu.pl

dr Karolina Szuma
piątek 8.00- 8.45 oraz piątek 20.00- 20.45 skype: karolina_esla
KSzuma@ewspa.edu.pl

dr Waldemar Gontarski
Waldemar.Gontarski@ewspa.edu.pl

dr Grzegorz Nita- Jagielski k
  siedziba Uczelni
gnitajagielski@ewspa.edu.pl

dr Dariusz Czajka – prof.nadzw EWSPA
wtorek 11.00-13.00 siedziba Uczelni
dczajka@ewspa.edu.pl

Katedra prawa karnego

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

dr hab.Hanna Kuczyńska
hkuczynska@ewspa.edu.pl
>

dr Andrzej Ważny
sobota zjazdowa 11.00-12.00 siedziba Uczelni ,Platforma piątek 17.00- 18.00
Andrzej.Wazny@ewspa.edu.pl

Katedra prawa konstytucyjnego i praw człowieka

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

prof. dr hab Roman Wieruszewski
poniedziałek 12.30- 13.30 siedziba Uczelni 
RWieruszewski@ewspa.edu.pl

dr Michał Kowalski
poniedziałek 12.30- 13.30 siedziba Uczelni
MKowalski @ewspa.edu.pl

Katedra prawa międzynarodowego

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

prof. dr hab Władysław Czapliński
  siedziba Uczelni 
WCzaplinski@ewspa.edu.pl

dr hab Przemysław Saganek- Prof. nadzw.EWSPA
  siedziba Uczelni 
PSaganek@ewspa.edu.pl

dr Marta Kolendowska- Matejczuk
  poniedziałek 20.00- 21.30 Platforma Uczelni
MKolendowska@ewspa.edu.pl

dr Łukasz Gruszczyński
poniedziałek 18.00- 19.30 Platforma Uczelni
LGruszczynski@ewspa.edu.pl

dr hab. Witold Sobczak
wsobczak@ewspa.edu.pl

Katedra prawa pracy

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

prof. dr hab Teresa Bińczycka- Majewska
  siedziba Uczelni 
TBinczycka@ewspa.edu.pl

Katedra teorii państwa i prawa

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

dr Artur Kotowski  
akotowski@ewspa.edu.pl

dr Dariusz Czajka- Prof. nadzw. EWSPA
  wtorek 11.00-13.00 siedziba Uczelni 
DCzajka@ewspa.edu.pl

Katedra prawa administracyjnego

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

Prof. dr Piotr Nazaruk 
 
pnazaruk@ewspa.edu.pl

Katedra nauk społecznych

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

Katedra prawa gospodarczego i finansów publicznych

Imię i nazwisko
Dyżury
Adres email

dr Małgorzata Urban Theohorakis
Platforma Moodle EWSPA
MUrban@ewspa.edu.pl

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Prof. dr hab. Bogdan Michalski
siedziba Uczelni
BMichalski@ewspa.edu.pl

prof. dr hab Jan Skupiński
wtorek 12.00- 13.00 siedziba Uczelni oraz środa 8.30- 9.30 konsultacje telefoniczne i email
JSkupinski@ewspa.edu.pl

Prof dr hab. Janina Wojciechowska
siedziba uczelni
jwojciechowska@ewspa.edu.pl

prof.dr hab.Barbara Kunicka- Michalska
sobota zjazdowa 11.00- 12.00 siedziba Uczelni
>

dr hab. Aldona Prasmantaite
Platforma Moodle EWSPA
APrasmantaite@ewspa.edu.pl
dr hab Jerzy Krzynówek
JKrzynowek@ewspa.edu.pl
dr Robert Andrzejczuk
  siedziba Uczelni 
RAndrzejczuk@ewspa.edu.pl

Prof. dr hab. Roman Sowiński 
  siedziba Uczelni 
RSowinski@ewspa.edu.pl

dr Tomasz Bojar- Fijałkowski
  siedziba Uczelni 
TBojar@ewspa.edu.pl
Prof. dr hab. Jerzy Wiatr 
wtorek 9.00- 10.00 siedziba Uczelni 
JWiatr@ewspa.edu.pl
dr hab. gen broni Józef Buczyński
JBuczynski@ewspa.edu.pl
dr Artur Kasza
  urlop naukowy 
AKasza@ewspa.edu.pl
dr hab. Anna Zalcewicz Prof.nadzw.EWSPA
18.30- 18.30 poniedziałek  skype,mail
AZalcewicz@ewspa.edu.pl