Instytut prawa porównawczego systemów prawnych państw UE został utworzony w dniu 05 marca 2015 r na podstawie Zarządzenia Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji nr 01/03/2015 r

 

Zadaniem instytutu jest organizacja badań oraz wydarzeń naukowych (konferencji i seminariów) dotyczących m.in. tematyki funkcjonowania i porównywania systemów prawnych Polskich oraz wybranych krajów UE.

 

Dyrektor Instytutu

dr Michał Kowalski

administracja europejska

PROJEKTY BADAWCZE