INSTYTUT PRZYWÓDZTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO
Dyrektor Instytutu – mgr. Tomasz Januszewski – prawnik, coach, przedsiębiorca

Współpracownicy Instytutu:
dr Dariusz Czajka – prof. nadzw. EWSPA – nieprzeciętny wykładowca, mówca, erudyta, lider wśród prawników, prawnik wśród liderów
mec Paweł Piotrkowicz – radca prawny, wiceprezes Zrzeszenia Prawników Polskich.
sędzia Izabela Janson – wybitny wykładowca akademicki, opiekun studentów.