konferencja | INSTYTUCJE POMOCY PRAWNEJ W ŚWIETLE REGULACJI WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

data | 9 stycznia 2016, godzina 17:00

miejsce | Bruksela,

Chaussee de Vleurgat 159 Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego ”Systemy prawne państw Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-porównawcze”.

PROGRAM:

☛ prof. dr hab. Roman Wieruszewski – referat „Prawo do sądu i jego ograniczenia w świetle aktów prawa międzynarodowego”

☛ dr Michał Kowalski – referat „Systemy sądownictwa państw europejskich z uwzględnieniem kognicji sądów powszechnych i administracyjnych”

☛ referat „Koszty postępowania sądowego w regulacjach wybranych państw europejskich”

☛ referat „Przymus radcowsko – adwokacki w regulacjach wybranych państw europejskich”

☛ referat „Systemy zwolnienia od kosztów sądowych i przyznawania profesjonalnego zastępstwa procesowego (adwokat, radca prawny) z urzędu w regulacjach państw europejskich” zgłoszenia | konferencjabruksela@ewspa.edu.pl

16 czerwca 2015 r. Warszawa – ” Jednomandatowe okręgi wyborcze – czy potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej do sejmu?”. Konferencję zorganizowała założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o.Warszawa uczelnia prawnicza Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN.

 

28 maja 2015 r Warszawa – „Bezpieczeństwo w Europie”
….