INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK (miejsce zajęć)

 Nowy Świat 72, Warszawa

INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY
Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

Jedyna Uczelnia w Polsce założona przez
Zrzeszenie Prawników Polskich

patronat
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

  • Jedyna Uczelnia założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich 0/Warszawa, afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • Wykłady prowadzone przez wybitną kadrę z INP Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków prawa z Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa.
  • Każdy z studentów już od I semestru otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna zawodowego (adwokat, radca prawny)
  • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
  • Możliwość korzystania z zbiorów bibliotecznych EWSPA i INP PAN .
  • Udział w wszystkich spotkaniach organizowanych przez założyciela Uczelni i Patrona kierunku Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.
  • udział w projektach organizowanych przez „CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA”
  • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
  • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
  • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.

 

INDYWIDUALNA OPIEKA ZAWODOWA NAD STUDENTEM EWSPA sprawowana przez opiekuna zawodowego (adwokata, radcę prawnego) .
PATRONAT ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/WARSZAWA

Atrakcyjne specjalności do wyboru

[/vc_column_text]