Opłaty za studia dla osób, które w roku akademickim 2015/2016 zostały przyjęte na pierwszy rok studiów.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2015/2016 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

WPISOWE

Wydział Prawa w Warszawie

Wysokość opłaty wpisowej dla kandydatów studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (distance learning) wynosi 100 PLN- patrz promocja!

Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie

Wysokość opłaty wpisowej dla kandydatów studiów niestacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych distance learning (studia przez internet) wynosi 400 PLN- (Promocja do 20 października 2015 r- 50 PLN)

 

WYDZIAŁ PRAWA W WARSZAWIE

  • STUDIA STACJONARNE

I – II semestr                             2320 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 600 PLN miesięcznie

III- X semestr                            2520 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 650 PLN miesięcznie

  • STUDIA NIESTACJONARNE

Wykłady w siedzibie Uczelni

I- II semestr                              2120 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 550 PLN miesięcznie

III- X semestr                            2320 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 600 PLN miesięcznie

 

Wykłady w siedzibie Uczelni + dodatkowa możliwość udziału w wykładach realizowanych przez internet

I- II semestr                              2600 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 675 PLN miesięcznie

III- X semestr                            2800 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 725 PLN miesięcznie

 

Wykłady w siedzibie Uczelni + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

I- X semestr                              2800 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 720 PLN miesięcznie

 

Wykłady w siedzibie Uczelni + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy + wykładach realizowanych przez internet

I- X semestr                              3480 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 895 PLN miesięcznie

 

  • STUDIA NIESTACJONARNE DISTANCE LEARNING (studia przez internet)

Wykłady przez internet

I- X semestr                              2120 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 550 PLN miesięcznie

 

Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

I- X semestr                              3480 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 895 PLN miesięcznie

 

Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy + wykłady w siedzibie Uczelni

I- X semestr                              3480 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 895 PLN miesięcznie

 

  • STUDIA NIESTACJONARNE – Indywidualne europejskie studia prawnicze

Wykłady przez internet

I- X semestr                              2400 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 620 PLN miesięcznie

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE

  • STUDIA NIESTACJONARNE

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

I- X  semestr                              2800 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 720 PLN miesięcznie

 

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

I- X  semestr                              2800 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 720 PLN miesięcznie

 

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach przez internet

I- X  semestr                              3480 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 895 PLN miesięcznie

 

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy oraz wykładach realizowanych przez internet

I- X  semestr                              3480 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 895 PLN miesięcznie

 

  • STUDIA NIESTACJONARNE DISTANCE LEARNING (studia przez internet)

Wykłady przez internet

I- X semestr                              2120 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 550 PLN miesięcznie

 

Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

I- X  semestr                              3480 PLN płatne jednorazowo za semestr lub w 4 ratach po 895 PLN miesięcznie

 

Płatności można uregulować gotówką lub kartą kredytową w księgowości EWSPA, przy ul. Grodzieńskiej 21/29 – pokój 7B bądź przelewem na konto Uczelni. Studenci z terenu Wielkiej Brytanii mogą dokonać płatność w sieci przekazów pieniężnych SAMI SWOI (sprawdź najbliższy punkt http://www.przekazypieniezne.com/oddzialy-sami-swoi)

 

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 1 sierpnia 2016 r. studenci roczników 2014, 2015 oraz 2016, tj. grup oznaczonych numerami: W1NP14.1A, W2NP14.1A, L2NP14.1A, L2NP14.1D, W3NP14.1A, W3NP14.2A, W1NP15.1A, L2NP15.1B, L2NP15.1A, L2NP15.1D, W3NP15.1A, W3NP15.1i oraz W3NP15.3A

proszeni są o wnoszenie opłat z tytułu czesnego oraz wszelkich decyzji dziekańskich związanych z: powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi, powtarzaniem seminarium, etc. na podane poniżej nowe konta EWSPA w Banku Zachodnim WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

.

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię studenta EWSPA;
– kierunek studiów – PRAWO
– rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne);
– semestr;
– przy wpłacaniu w ratach – kolejność rat.

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pokój 7B. e.mail: kasa@ewspa.edu.pl