OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

WYDZIAŁ PRAWA W WARSZAWIE

Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad
i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2016/2017 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

 • Studia stacjonarne/niestacjonarne/niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 200 zł.

Czesne za studia:

 1. Studia stacjonarne – organizacja roku akademickiego dwusemestralna (wykłady
  w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 4.150 PLN 5 rat po 850 PLN

 

 1. Studia niestacjonarne – organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady
  w siedzibie Uczelni w Warszawie):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do II 2.500 PLN 4 raty po 650 PLN
Od III do X 2.700 PLN 4 raty po 700 PLN

 

 • Studia niestacjonarne z indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę
  naukowo-dydaktyczną EWSPA
  – organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady w siedzibie Uczelni w Warszawie):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do II 3.100 PLN 4 raty po 800 PLN
Od III do X 3.300 PLN 4 raty po 850 PLN

 

 

 

 1. Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
  odległość –
  organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady realizowane częściowo on-line):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.120 PLN 4 raty po 550 PLN

 

 1. Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  oraz indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę
  naukowo-dydaktyczną EWSPA –
  organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady realizowane częściowo on-line):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.700 PLN 4 raty po 700 PLN

 

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE

Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad
i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2016/2017 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

 • Studia niestacjonarne 500 zł.
 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 200 zł.

Czesne za studia:

 1. Studia niestacjonarne – organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.800 PLN 4       raty po 720 PLN

 

 

 

 1. Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
  odległość –
  organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady realizowane częściowo on-line):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.120 PLN 4       raty po 550 PLN

 

 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  z indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę
  naukowo-dydaktyczną EWSPA –
  organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady realizowane częściowo on-line):
Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.700 PLN 4 raty po 700 PLN

 

 

Płatności można uregulować gotówką lub kartą kredytową w księgowości EWSPA, przy ul. Grodzieńskiej 21/29 – pokój 7B bądź przelewem na konto Uczelni. Studenci z terenu Wielkiej Brytanii mogą dokonać płatność w sieci przekazów pieniężnych SAMI SWOI (sprawdź najbliższy punkt http://www.przekazypieniezne.com/oddzialy-sami-swoi)

.

 

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 1 sierpnia 2016 r. studenci roczników 2014, 2015 oraz 2016, tj. grup oznaczonych numerami: W1NP14.1A, W2NP14.1A, L2NP14.1A, L2NP14.1D, W3NP14.1A, W3NP14.2A, W1NP15.1A, L2NP15.1B, L2NP15.1A, L2NP15.1D, W3NP15.1A, W3NP15.1i oraz W3NP15.3A

proszeni są o wnoszenie opłat z tytułu czesnego oraz wszelkich decyzji dziekańskich związanych z: powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi, powtarzaniem seminarium, etc. na podane poniżej nowe konta EWSPA w Banku Zachodnim WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

.

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię studenta EWSPA;
– kierunek studiów – PRAWO
– rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne);
– semestr;
– przy wpłacaniu w ratach – kolejność rat.

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pokój 7B. e.mail: kasa@ewspa.edu.pl