OPŁATA REKRUTACYJNA

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

WPISOWE

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Wydział Prawa w Warszawie

Wysokość opłaty wpisowej dla kandydatów studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych (distance learning) wynosi 200 PLN

Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie

Wysokość opłaty wpisowej dla kandydatów studiów niestacjonarnych wynosi 500 PLN

Wysokość opłaty wpisowej dla kandydatów na studia niestacjonarne distance learning (studia przez internet) wynosi 500 PLN

CZESNE ZA STUDIA

studenci I semestru od roku 2016/2017

studenci I semestru od roku 2015/2016

studenci I semestru od roku 2014/2015

studenci przyjęci na I semestr i kolejny do roku 2013/2014

DANE DO WPŁATY

 

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 1 sierpnia 2016 r. studenci roczników 2014, 2015 oraz 2016, tj. grup oznaczonych numerami: W1NP14.1A, W2NP14.1A, L2NP14.1A, L2NP14.1D, W3NP14.1A, W3NP14.2A, W1NP15.1A, L2NP15.1B, L2NP15.1A, L2NP15.1D, W3NP15.1A, W3NP15.1i oraz W3NP15.3A

proszeni są o wnoszenie opłat z tytułu czesnego oraz wszelkich decyzji dziekańskich związanych z: powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi, powtarzaniem seminarium, etc. na podane poniżej nowe konta EWSPA w Banku Zachodnim WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

 Płatność z Dotpay

 

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię kandydata/studenta EWSPA;
– rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne );
– opłata rekrutacyjna/wpisowe/semestr;

Uwaga!  Opłata rekrutacyjna i wpisowe może być przesłane łącznie.

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pokój 7B tel. +48 22 619 90 11 wew. 31; e.mail: kasa@ewspa.edu.pl