Opłaty za studia dla osób, które w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 zostały przyjęte na pierwszy rok studiów.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2013/2014 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

 

STUDIA STACJONARNE

I, II semestr                                 1960 PLN za semestr lub 4 x 510 PLN płatność za miesiąc

III semestr i kolejne                     2420 PLN za semestr lub 4 x 620 PLN płatność za miesiąc

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Wykłady w siedzibie Uczelni

I, II semestr                                 1840 PLN za semestr lub 4 x 480 PLN płatność za miesiąc

III semestr i kolejne                      2000 PLN za semestr lub 4 x 520 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady w siedzibie Uczelni + dodatkowa możliwość udziału w wykładach realizowanych przez internet

I, II semestr                                2320 PLN za semestr lub 4 x 605 PLN płatność miesiąc

III semestr i kolejne                    2480 PLN za semestr lub 4 x 645 PLN płatność miesiąc

 

 • Wykłady w siedzibie Uczelni + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

I- X  semestr                               2800 PLN za semestr lub 4 x 720 PLN płatność za miesiąc

 

 •   Wykłady w siedzibie Uczelni + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy + wykładach realizowanych przez internet

I- X semestr                              3280 PLN za semestr lub 4 x 845 PLN płatność za miesiąc

 

STUDIA NIESTACJONARNE ( przez internet)

 • Wykłady przez internet

I – X semestr                                1920 PLN za semestr lub 4 x 500 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

I – X semestr                                3280 PLN za semestr lub 4 x 845 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy + wykładach w siedzibie Uczelni

I – X semestr                                3280 PLN za semestr lub 4 x 845 płatność za miesiąc

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE

 

 • Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

I- X semestr                                  2800 PLN za semestr lub 4 x 720 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

I – X semestr                                2800 PLN za semestr lub 4 x 720 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach przez internet

I – X semestr                                3280 PLN za semestr lub 4 x 845 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy oraz wykładach realizowanych przez internet

I – X semestr                              3280 PLN za semestr lub 4 x 845 PLN płatność za miesiąc

 

STUDIA NIESTACJONARNE przez internet

 • Wykłady przez internet

I – X semestr                              1920 PLN za semestr lub 4 x 500 PLN płatność za miesiąc

 

 • Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

I – X semestr                              3280 PLN za semestr lub 4 x 845 PLN płatność za miesiąc

 

 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Bank Millenium S.A.
02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2a

BIC: BIGBPLPW
IBAN:
PLNPL30 1160 2202 0000 0000 8638 2450
EUR PL51 1160 2202 0000 0000 8638 3624
GBP PL27 1160 2202 0000 0000 9315 0582
USD PL32 1160 2202 0000 0000 8638 3384

 Płatność z Dotpay