ZARZĄDZENIE REKTORA
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2015/2016

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Wydział Prawa w Warszawie – 3 października 2015 r godzina 11.00 Pałac Staszica, Warszawa
Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie – 18 października 2014 r, Polski Ośrodek Społeczno- Kulturalny

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (3 semestry w roku)

Semestr jesienny

01.10.2015- 17.01.2016

Sesja egzaminacyjna  16-24.01.2016 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa  06.-07.02.2016

Semestr wiosenny

18.01.2016- 04.05.2016

Sesja egzaminacyjna  7- 22.05.2016 r.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa    04.-5.06. 2016

Semestr letni

05.05.2016- 16.09.2016

Sesja egzaminacyjna  17-18. 09.2016.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa    23-25 .09.2016

WYDZIAŁ PRAWA W WARSZAWIE

terminy zjazdów

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE

terminy zjazdów