Projekt z uwagi na swoją kompleksowość nie ma swoich odpowiedników /analogii/ w programach naukowych innych uczelni oraz instytutów naukowo-prawniczych. Badania przeprowadzane w ramach projektu będą miały funkcjonalne zastosowanie dla rozwoju myśli prawniczej w Polsce, stanowiąc inspirację dla komisji kodyfikacyjnych, a także prawników korporacyjnych . Wyniki badawcze będą prezentowane na corocznych konferencjach o międzynarodowym charakterze, a także będą publikowane w Europejskim przeglądzie prawa i stosunków międzynarodowych wydawanych –periodyku naukowym EWSPA .

Projekt angażuje pracowników naukowo-dydaktycznych szkoły oraz studentów i absolwentów EWSPA zrzeszonych w kołach naukowych, zamieszkujących w kraju oraz na terenie UE.

Opiekunem merytorycznym kół naukowych i projektu jest Rektor Honorowy EWSPA – prof. dr hab. Jerzy Wiatr.

KONFERENCJE W RAMACH PROJEKTU

25 kwietnia 2015 r Bruksela  temat: ROZWODY I OBOWIĄZKI ALIMENTACYJNE tudzież OCHRONA PRAW PODMIOTOWYCH DZIECI W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH oraz KONWENCJI DOTYCZĄCEJ UPROWADZENIA DZIECI ZA GRANICE PRZEZ JEDNEGO Z RODZICÓW.