Biuro Karier EWSPA zajmuje się organizowaniem spotkań z studentami/absolwentami, które mają na celu przedstawić zarys aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zarysować ogólne wymagania stawiane na linii Pracodawca – Pracownik.Spotkania z studentami/absolwentami organizowane są tematycznie i w większości są one bezpłatne i prowadzone są w metodzie warsztatów. Szczególnie zapraszamy do spotkań absolwentów prowadzących własną firmę do podzielenia się swoją wiedzą w tej materii z studentami.

Korzyści jakie możecie wynieść z takich spotkań jest niezmiernie wiele, a do najważniejszych należy:

  • możliwość weryfikacji swoich predyspozycji i kwalifikacji.
  • poznanie zmian w prawie pracy.
  • poznanie standardowych technik rekrutacji.
  • pomoc w wyborze praktyki/stażu z oferty Biura Karier EWSPA.
  • integracja absolwentów z studentami.