INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY
Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

Jedyna Uczelnia w Polsce założona przez
Zrzeszenie Prawników Polskich

patronat
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

Atrakcyjne specjalności zawodowe do wyboru

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!

INDYWIDUALNA OPIEKA ZAWODOWA NAD STUDENTEM EWSPA sprawowana przez opiekuna zawodowego (adwokata, radcę prawnego)
PATRONAT ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/WARSZAWA

  • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
  • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA .
  • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
  • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
  • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
  • Poznaj i odwiedź polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.