STUDIA PRAWNICZE Z UZNANIEM DOROBKU ZAWODOWEGO
niestacjonarne standardowe lub niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance-learning)

 

Dysponujesz doświadczeniem zawodowym z zakresu administrowania lub pracy w instytucjach władzy publicznej? Ukończyłeś kursy szkolenia lub konfrontowałeś się z prawem uczestnicząc w rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów znamionujących życie każdego człowieka? Podejmij wyzwanie ukończenia studiów prawniczych w czasie o 50 % krótszym, dzięki indywidualnej ścieżce kształcenia, którą Ci ułożymy.

 

Czy wiesz że nawet do 50 % studiów można uznać osobie która:

1) posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lub

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich- w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek jednolitych studiów magisterskich czyli PRAWO

Po przeprowadzeniu weryfikacji posiadanej przez Ciebie wiedzy w ramach doświadczenia zawodowego, własnego dokształcenia się lub ukończenia kursów, szkoleń czy innego kierunku studiów będziemy mogli zaliczyć Ci nawet do 50 % programu studiów.

W EWSPA obowiązuje trzysemestralna organizacja roku akademickiego, co  oznacza, iż  studia jednolite magisterskie na kierunku prawo 10 semestrów trwają 3,5 roku. Ty będziesz mógł uzupełnić swoje wykształcenie nawet w okresie 2 letnim.

Podstawa prawna art. 170 g ustawy o szkolnictwie wyższym

 

Procedura:

  1. Zarejestruj się w systemie rekrutacji on-line
  2. Prześlij do Działu Rekrutacji: wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia oraz złóż wmagane dokumenty, które posiadasz: np. poświadczenia nadanych kwalifikacji zawodowych, referencje, zaświadczenia o ukończonych kursach, udziałach w seminariach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach zawodowych lub  jeśli jesteś samoukiem prześlij tylko zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z opisem twoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności.

Jeśli realizowałeś jakieś przedsięwzięcia i projekty, również pochwal się tym i dołącz informację o nich.

W oparciu o przedstawione przez Ciebie dokumenty otrzymasz informację o sposobie weryfikacji Twojej wiedzy i już od najbliższego miesiąca będziesz mógł podąć studia w oparciu o specjalnie dla Ciebie ułożony program studiów.