Stan Kadra na dzień 01.10.2015

 

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
Kierownik katedry- prof. zw. dr hab. Jerzy Wiatr

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr – wykładowca socjologii, współczesnych stosunków międzynarodowych i wstępu do nauk politycznych
dr hab. gen. broni Józef Buczyński – profesor nadzwyczajny EWSPA, wykładowca stosunków międzynarodowych
dr Artur Kasza – adiunkt, wykładowca wstęp do nauk politycznych, fundusze strukturalne UE, organizacja i zarządzanie

 

KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO
Kierownik katedry – prof. dr hab. Andrzej Bierć

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – wykładowca prawa cywilnego
prof. dr hab Bogdan Michalski- prawo mediów
dr hab. Barbara Bajor – prof. nadzw. EWSPA, wykładowca prawa cywilnego
SSN Tadeusz Szymanek – starszy wykładowca: prawo cywilne
dr Dariusz Czajka – Prof. nadzw. EWSPA – prawo i procedura cywilna
dr Waldemar Gontarski- prawo mediów, prawo własności intelektualnej
dr Grzegorz Nita- Jagielski – adiunkt, prawo handlowe
dr Karolina Szuma – adiunkt, wykładowca prawa cywilnego

Współpracownicy:
dr Michał Rojewski – wykładowca prawa cywilnego
dr Tomasz Szanciło – wykładowca procedury cywilnej
dr Dorota Krekora Zając – wykładowca prawa cywilnego
sędzia Leszek Ciulkin – wykładowca procedury cywilnej
sędzia Izabela Janson – wykładowca procedury cywilnej
mgr Krzysztof Jarmoc – prowadzący ćwiczenia

 

KATEDRA PRAWA KARNEGO
Kierownik katedry- prof. dr hab. Jan Skupiński

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Jan Skupiński – wykładowca prawa karnego
prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska – wykładowca prawa karnego
prof. dr hab Janina Wojciechowska- wykładowca prawo karne
dr Andrzej Ważny – adiunkt, wykładowca prawa karnego
dr hab. Hanna Kuczyńska – adiunkt, wykładowca prawa karnego

Współpracownicy:
Prof. dr hab Piotr Kruszyński- procedura karna, prawo karne
sędzia Andrzej Kryże – prawo karne
dr Paulina Wiktorska- adiunkt INP PAN – kryminologia
dr Sebastian Ładoś – kryminalistyka
dr Artur Kotowski- nadzwyczajne środki zaskarżania w procesie karnym,
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I PRAW CZŁOWIEKA
Kierownik katedry- prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Roman Wieruszewski – wykładowca
dr Michał Kowalski – adiunkt, wykładowca prawa konstytucyjnego

 

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Kierownik – prof. dr hab. Władysław Czapliński

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Władysław Czapliński – wykładowca prawa międzynarodowego
dr hab. Przemysław Saganek – prof. nadzw. EWSPA, wykładowca prawa międzynarodowego gospodarczego
dr Łukasz Gruszczyński – adiunkt, wykładowca prawa międzynarodowego
dr Marta Kolendowska- Matejczuk – adiunkt, wykładowca prawa europejskiego i międzynarodowego

Współpracownicy:
mgr Karolina Szwarc- prowadzący ćwiczenia

 

KATEDRA PRAWA PRACY
Kierownik katedry- prof. dr hab. Teresa Bińczycka- Majewska

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Teresa Bińczycka- Majewska – wykładowca prawa pracy

 

KATEDRA TEORII PAŃSTWA I PRAWA
Kierownik katedry- dr hab. Aldona Prasmantaite

Pracownicy katedry:

dr hab. Aldona Prasmantaite – wykładowca Powszechnej historii prawa i historii prawa polskiego
dr hab. Jerzy Krzynówek – wykładowca prawa rzymskiego,
dr Dariusz Czajka prof.nadzw. EWSPA – wykładowca logiki i wykładni prawa
dr Robert Andrzejczuk – adiunkt, wykładowca teorii prawa
dr Artur Kotowski – adiunkt, wykładowca teorii stosowania prawa, podstaw legislacji, kultury prawne

Współpraca:
dr Ireneusz Grat- wykładowca Historia państwa i prawa, Historia prawa polskiego
dr Arnold Warchał – wykładowca Doktryny polityczno-prawne

 

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Kierownik katedry – prof. dr hab. Roman Sowiński

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Roman Sowiński – wykładowca prawa administracyjnego
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski – adiunkt, wykładowca prawa administracyjnego

 

KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH
Kierownik – Vacat

Pracownicy katedry:
dr Małgorzata Urban Theohorakis – wykładowca prawa gospodarczego publicznego

Współpraca:
dr hab. Anna Zalcewicz –  wykładowca prawa finansowego i podatkowego

 

PROFESOROWIE HONOROWI
Ergun Özbudun (Ankara), od 2008r.
Marian Ostrowski od 2011r.
Piotr Kruszyński od 2012r.
Aleksander Siergiejewicz Zapiesockij od 2014r