Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Wszystkie osoby zainteresowane pozostawieniem oferty pracy na inne stanowiska prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@ewspa.edu.pl lub pocztą na adres:

Dyrektor Generalny
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29,
03-750 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w przypadku pojawienia się wolnych miejsc pracy.

PRACOWNIK DYDAKTYCZNY – studia wyższe

W związku z dalszym dynamicznym rozwojem Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji poszukuje współpracowników do programu kształcenia na odległość (distance learning).

OBECNIE POSZUKUJEMY

– wykładowców posiadających stopień naukowy doktora lub wyższy do tworzenia wykładów i ćwiczeń z zakresu programu studiów wyższych w tym także kierunków realizowanych przez Uczelnię,

– praktyków prawa (adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów) do tworzenia wykładów fakultatywnych i ćwiczeń

Oferujemy ciekawą pracę przy dynamicznie rozwijającym się programie i atrakcyjny system prowizyjny wynagrodzeń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:
– proponowanej tematyki wykładów,
– informacji o dorobku naukowym i dydaktycznym
– wykazu publikacji;
– innych dokumentach potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji;

Oferty prosimy przesyłać na adres: praca@ewspa.edu.pl

TWÓRCY TREŚCI EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH

W związku z dalszym dynamicznym rozwojem Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji poszukuje współpracowników do programu kształcenia na odległość (distance learning).

OBECNIE POSZUKUJEMY

– twórców treści edukacyjnych na wszystkich poziomach tj. szkoły podstawowej, gimnazjum , ponadgimnazjalnej w różnych dyscyplinach naukowych,

Oferujemy ciekawą pracę przy dynamicznie rozwijającym się programie i atrakcyjny system prowizyjny wynagrodzeń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

zakres SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
– proponowanej tematyki wykładów
– informacji o dorobku naukowym i dydaktycznym
– innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji;

Oferty prosimy przesyłać na adres: praca@ewspa.edu.pl

TWÓRCY I AUTORZY KURSÓW I SZKOLEŃ

W związku z dalszym dynamicznym rozwojem Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji poszukuje współpracowników do programu kształcenia na odległość (distance learning).

OBECNIE POSZUKUJEMY
twórców / autorów kursów i szkoleń,

Oferujemy ciekawą pracę przy dynamicznie rozwijającym się programie i atrakcyjny system prowizyjny wynagrodzeń.
– proponowanej tematyki wykładów
– dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji w zakresie objętym tematyką proponowanego kursu lub szkolenia.

SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA MULTIMEDIALNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Oczekiwania :
– ogólna wiedza na temat tworzenia i obróbki materiałów video w tym obsługa kamer cyfrowych i innych elementów planu zdjęciowo filmowego
– dobra znajomość wybranego programu do obróbki materiałów video
– umiejętności graficzne i zmysł estetyczny,
– kreatywność i pomysłowość w tworzeniu projektów,
– dobra organizacja pracy, elastyczność, komunikatywność, terminowość
.
Dodatkowe atuty:
– umiejętność tworzenia stron www
– ogólna wiedza na temat obsługi baz danych
.
Oferujemy:
– umowa o prace na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nie określony po okresie próbnym lub
– umowę o dzieło lub umowę o współpracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w terminie do dnia 15 lutego 2015 r , CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Mile widziany również list motywacyjny.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e.mail: praca@ewspa.edu.pl z dopiskiem „dział IT” lub pocztą tradycyjną na adres : Dyrektor Generalny Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ul. Grodzieńska 21/29, 03 -750 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

OPERATOR KAMERY/MONTAŻYSTA FILMÓW- praktyka/staż

Zapraszamy na praktykę/ staż

1. operatora kamery,
2. montażystę filmów ze zmysłem graficznym i pasją tworzenia ciekawych i profesjonalnych filmów/ materiałów dydaktycznych.

Po zakończeniu praktyki/stażu istnieje możliwość dalszej współpracy z Uczelnią. Oferta dotyczy wyłącznie wybranych osób które uzyskają najlepsze wyniki pracy w okresie trwania praktyki/stażu w Uczelni.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Mile widziany również list motywacyjny.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e.mail: praca@ewspa.edu.pl z dopiskiem „dział IT” lub pocztą tradycyjną na adres : Dyrektor Generalny Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ul. Grodzieńska 21/29, 03 -750 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

PRACOWNIK DZIAŁU SZKOLEŃ ELEARNINGOWYCH- praktyka lub staż

Zapraszamy na praktykę/ staż

Do obowiązków praktykanta/stażysty należeć będzie:
• Projektowanie szkoleń e-learningowych,
• Przygotowanie multimedialnych ekranów do szkoleń e-learningowych na podstawie
dostarczonych scenariuszy,
• Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych do tworzenia szkoleń
e-learningowych,
• Uaktualnianie i udoskonalanie powstałych szkoleń,

Po zakończeniu praktyki/stażu istnieje możliwość dalszej współpracy z Uczelnią. Oferta dotyczy wyłącznie wybranych osób które uzyskają najlepsze wyniki pracy w okresie trwania praktyki/stażu w Uczelni.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Mile widziany również list motywacyjny.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e.mail: praca@ewspa.edu.pl z dopiskiem „dział IT” lub pocztą tradycyjną na adres : Dyrektor Generalny Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ul. Grodzieńska 21/29, 03 -750 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.