Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Od 15 lipca 2013 r Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie – Prezes Zarządu,(2012- obecnie) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ekspert obszar działalności eksperckiej nauka i gospodarka; (2012- obecnie) Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy EWSPA Założyciel, współpraca opinie prawne, komentarze eksperckie; Założyciel Klinik Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych-Członek kolegium redakcyjnego; (2002- 2005) Zrzeszenie Prawników Polskich- Prezes Zarządu Głównego; (2002- 2004) Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy-Sędzia; (2001- 2003) Sąd Okręgowy w Warszawie-Sędzia w sprawach w przedmiocie ochrony konkurencji i konsumentów; (1998-obecnie) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wykładowca z zakresu: prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej; (1998- 2011) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Założyciel, Kanclerz; (1998- 2002) Zrzeszenie Prawników Polskich Sekretarz Generalny ZPP; (1998- 2001) Komisja ds. reformy prawa upadłościowego i układowego Członek komisji; (1996- obecnie) Gazeta Sądowa Założyciel, redakcja;(1994- 2008) Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Redaktor programowy ; (1994- 2008) Wydawnictwo Centrum Informacji Prawno- Finansowej sp. z o.o. Redaktor programowy; (1992- 2002) Wydział XVII upadłościowo- układowy Sądu Rejonowego w Warszawie Sędzia komisarz, Przewodniczący Wydziału,Wydział Karny, Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sędzia (1987- 1990) Sąd Rejonowy w Warszawie dla dzielnicy Mokotów, Wydział Karny Asesor

Wybrane publikacje

W trakcie publikacji „Teoria sądzenia tom III Argumentacja prawna”, „Przedsiębiorstwo w kryzysie – strategie naprawcze” (1998- 2002) Monografia „Przestępstwa menadżerskie” , „Przedsiębiorstwo w kryzysie”, „Upadłość i Układ”, „Postępowanie naprawcze w polskim systemie prawnym”, „ Teoria sądzenia tom I Prawda sądowa” , „ Teoria sądzenia tom II Wykładnia i stosowanie”, „ Ochrona praw Twórców i Producentów”, „ Prawo gospodarcze- podręcznik akademicki”, „Komentarz do Prawa Międzynarodowego Prywatnego” (1998- 2002) ponad 60 artykułów na temat wykładni prawa, teorii sądzenia i prawa upadłościowego – układowego w Gazecie Sądowej, oraz z zakresu prawa autorskiego w Europejskim Przeglądzie Prawa i Stosunków Międzynarodowych