Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych (European University Institute). Specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego handlowego, prowadzi badania również w zakresie prawa WTO oraz międzynarodowej regulacji ryzyka dla zdrowia i życia ludzkiego. W latach 2008–2010 pracował w kancelarii prawnej w Warszawie. Od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adiunkt i wykładowca prawa międzynarodowego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Correspondence Editor czasopisma European Journal of Risk Regulation, sekretarz redakcji Polish Yearbook of International Law, ekspert International Center for Research and Analysis (ICRA). Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Analizy Ryzyka. Zdobywca wielu nagród (m.in. nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą publikację książkową polskiego autora w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego w kategorii debiuty) oraz licznych stypendiów naukowych.

Wybrane publikacje
• Regulating Health and Environmental Risk under WTO law. A Critical Analysis of the SPS Agreement (Oxford University Press, London 2010).
• Swoboda przepływu towarów a bariery o charakterze pozataryfowym w prawie Światowej Organizacji Handlu [w:] Swobodny przepływ towarów (Instytut Wydawniczy Euro Prawo, 2010).