Doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 2004 roku pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako starszy asystent sędziego, stale współpracuje z dziennikiem „Gazeta Prawna”. Adiunkt i wykładowca prawa konstytucyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu praw człowieka, prawa do sądu oraz sądownictwa administracyjnego.

Wybrane publikacje
• Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – cel i zakres instytucji (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 2/2006).
• Prawo do sądu w polskim systemie prawa. Zagadnienia wybrane (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Mazowieckiej, nr 1/2007).