Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich. Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28 maja 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie wykłada również stosunki międzynarodowe i administrację europejską. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.

Wybrane publikacje
▪ Socjologia stosunków politycznych (PWN, 1977).
• Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (PWN, 1979).
• Socjologia wojska (MON, 1982).
• Marksistowska teoria rozwoju społecznego (PWN, 1983).
• Marksizm i polityka (Biblioteka Studiów nad Marksizmem, KiW, 1987).
• Socjologia wielkiej przemiany (KAP, 1999).
• Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku (Scholar, 2000).
• Socjologia polityki (Scholar, 2002).
• Refleksje o polskim interesie narodowym (IFiS PAN, 2004).
• Refleksje o polskim interesie narodowym ( IFiS PAN, 2004).
• Demokrative in Polen (scholar, 2005).
• Europa pokomunistyczna – przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku (Scholar, 2006).
• Zarys nauki o stosunkach międzynarodowych (EWSPA, 2008).
• Konstytucja i rządy prawa (EWSPA, 2010).
• Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności (IFiS PAN, 2012).