Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. W latach 2002–2007 dziekan, a od października 2007 prorektor Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

Wybrane publikacje
• Transfer własności intelektualnej i przemysłowej (Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 1998).
• Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych (Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2001).
• Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej (Polska Izba Rzeczników
Patentowych, 2001).
• Prawo gospodarcze – podręcznik akademicki (EWSPA, 2005).
• Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej (EWSPA, 2009).
• Prawo własności przemysłowej (EWSPA, 2008).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012).
• Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
• Komentarz do prawa wynalazczego.
• Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej.
• Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.