Rektor Uczelni

dr DARIUSZ CZAJKA – Prof. nadzw. EWSPA

 

Prezes Dariusz Czajka   Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Praw i Administracji, Od 15 lipca 2013 r Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie – Prezes Zarządu,(2012- obecnie) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ekspert obszar działalności eksperckiej nauka i gospodarka; Założyciel Klinik Prawa przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Od roku 2000 Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych-Członek kolegium redakcyjnego; (2002- 2005) Zrzeszenie Prawników Polskich- Prezes Zarządu Głównego; (2002- 2004) Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy-Sędzia; (2001- 2003) Sąd Okręgowy w Warszawie-Sędzia w sprawach w przedmiocie ochrony konkurencji i konsumentów; (1998-obecnie) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wykładowca z zakresu: prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej; (1998- 2011) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Założyciel, Kanclerz; (1998- 2002) Zrzeszenie Prawników Polskich Sekretarz Generalny ZPP; (1998- 2001) Komisja ds. reformy prawa upadłościowego i układowego Członek komisji; (1996- obecnie) Gazeta Sądowa Założyciel, redakcja;(1994- 2008) Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich Redaktor programowy ; (1994- 2008) Wydawnictwo Centrum Informacji Prawno- Finansowej sp. z o.o. Redaktor programowy; (1992- 2002) Wydział XVII upadłościowo- układowy Sądu Rejonowego w Warszawie Sędzia komisarz, Przewodniczący Wydziału,Wydział Karny, Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pruszkowie Sędzia (1987- 1990) Sąd Rejonowy w Warszawie dla dzielnicy Mokotów, Wydział Karny Asesor

 

Prorektor Szymanek

Prorektor Uczelni

SSN TADEUSZ SZYMANEK
Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Sądu Najwyższego. Wybitny specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Autor lub współautor wielu publikacji i książek m.in.: “Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych“, „Komentarz do prawa wynalazczego”, “Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej“, “Transfer własności przemysłowej i intelektualnej“, „Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej”. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Wieloletni członek Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie. Od 1.10.2007 r. pełni funkcję Prorektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. W dniu 27 marca 2013 r. został powołany na funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie. Od dnia 15 lipca 2013 r SSN Tadeusz Szymanek pełni ponownie funkcję Prorektora Uczelni.

 

WYDZIAŁ PRAWA W WARSZAWIE

 

Barbara Bajor

Dziekan Wydziału

dr hab. BARBARA BAJOR – Prof. nadzw. EWSPA

 

 

 

 

Kotowski_1

 

Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie

dr Artur Kotowski

 

 

 

 

 

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE

 

dr Waldemar Gontarski

Dziekan Wydziału

dr WALDEMAR GONTARSKI

 

 

 

 

 

Prodziekan Spurek

Prodziekan Wydziału

mgr JAKUB SPUREK

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA UCZELNI

 

Kanclerz

Kanclerz Uczelni

KATARZYNA ZAJĄC